Arbetsgivardeklaration på individnivå 2019

Från och med januari 2019 ska du som arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag per anställd varje månad i arbetsgivardeklarationen. Det innebär att du inte längre ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

 

Vad är syftet? De nya reglerna ska effektivisera företagens uppgiftsinlämning till olika myndigheter. Tanken är att minska risken för att inkomstrelaterade ersättningar blir fel eftersom det löpande finns aktuella uppgifter inlämnade av arbetsgivarna. De anställda kan dessutom följa arbetsgivarens inbetalningar månad för månad genom att logga in på ”mina sidor” på Skatteverket

 

Gör rätt från början! Det nya sättet att redovisa underlättas om företaget har en bra lönehantering så att lönen blir rätt från början – rättelser i efterhand blir krångligare! Om ni inte redan har bra rutiner så försök att se över detta nu. Se till att t ex tidrapporter och reseräkningar lämnas in och attesteras i god tid så att ni hinner utreda eventuella frågetecken innan det är dags för redovisningen. Ett löneprogram som är anpassat till AGI underlättar också hanteringen om man har flera anställda.

 

Löner som betalas ut under januari månad ska alltså redovisas individuellt senast 12 februari 2019.