Integritetspolicy

Baker Tilly Östra Värmland ABs integritetspolicy

Vi på Baker Tilly Östra Värmland AB (BTOV) värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet.

Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, behöver vi samla in viss personlig information.

Du kan komma att direkt, eller indirekt, behöva lämna information om dig själv på olika sätt.

Exempel på när är: När du kontaktar oss eller besöker vår hemsida.

BTOV säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet.

 

Information vi samlar in om dig.

När du använder våra tjänster, kan vi samla in följande information om dig:

Person- och kontaktinformation

– namn

-Födelsedatum

-Personnummer

-Faktura- och leveransadress

-E-postadress

-Mobiltelefonnummer

-Information om hur du interagerar med BTOV

Hur du använder våra tjänster inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten

-Leveransnotiser när vi kontaktar dig.

Enhetsinformation t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Geografisk information – din geografiska placering.

Informationen du ger oss, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften såsom beskrivs nedan.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

När vi sparar din data för andra syften än för våra åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder

mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi data endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter för tillgång, rättelse och radering av personuppgifter anges längre ned i dokumentet.

 

Hur hanterar vi din information?

BTOV säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet.

Cookies och liknande tekniker?
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och enkel onlineupplevelse. För mer information om hur Baker Tilly Sverige AB använder cookies och liknande, se vår cookieredogörelse.

Önskar du mer information om hur vi värnar om din personliga integritet kan du läsa vår dataskyddspolicy som detaljerat förklarar hur vi hanterar personuppgifter och cookies.

 

Baker Tillys dataskyddspolicy

BTOV värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur BTOV samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter gentemot oss.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett

e-postmeddelande till eja.andersson@bakertilly.se


Genom att använda
BTOVs tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Du godkänner också att BT använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom vår kundportal, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

 

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra BTOV tjänster.

BTOV behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

-Kommunicera med dig

BTOV kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande din redovisning och dina andra uppgifter avseende ekonomi.

 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Vid en sådan situation vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

 

Vad vi INTE kommer att göra med din data:

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Då BTOV är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer BTOV att vidta alla rimliga legala,

tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.


Den registrerades rättigheter
Rätt att få tillgång till din data.

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.


Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.


Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”).

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för

Det kan dock finnas legala skyldigheter, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.

Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

 

Kontakta oss

Baker Tilly Östra Värmland AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer

556473–1411 och har sitt säte i Karlskoga.

eja.andersson@bakertilly.se

Tel nr: +4670-855 03 74

Besök www.bakertillyostravarmland.se för mer information om oss.

—-
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 26 september 2022