Det senaste från oss

Här hittar du de senaste nyheterna från oss, som kan vara intressanta och nyttiga för dig och ditt företag. Klicka på nyheten om du vill läsa mer.

Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev, då får du alla nyheter till din mail. För att motta vårt nyhetsbrev via mail, skriv in din mail-adress längst ner på sidan.

Styrelseledamot skadeståndsskyldig – upprättade inte kontrollbalansräkning

2023-03-23 En styrelseledamot i ett aktiebolag som gick dåligt upprättade kontrollbalansräkning för sent. Den för sent upprättade kontrollbalansräkningen visade att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Därmed ansågs styrelseledamoten vara personligt ansvarig för bolagets förpliktelser från det att skyldigheten att upprätta en kontrollbalansräkning hade inträtt. Styrelsens skyldighet att... Läs mer

Uthyrning av lokaler – idrottstjänst eller momsfri lokaluthyrning

2023-03-21 Skatteverket har i ett uppdaterat ställningstagande redogjort för sin syn på vilka omständigheter som kan vara relevanta för att avgöra om uthyrningen av en lokal eller anläggning för idrottsutövning är en momsfri fastighetsuthyrning eller en idrottstjänst med 6% moms. Nytt ställningstagande om idrottslokaler Enligt huvudregeln är fastighetsuthyrning undantagen från momsplikt.... Läs mer

Moms på idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang

2023-03-16 Skatteverket ger i ett nytt ställningstagande sin syn på vilka tjänster som innebär att någon ges tillfälle att utöva idrottslig verksamhet respektive ges tillträde till idrottsligt evenemang. 6% moms eller momsfritt på idrottsutövning och idrottsevenemang På avgifter för tillträde till idrottsevenemang eller för att utöva idrottslig verksamhet är det 6%... Läs mer

Inget momslyft på kontorsutrustning i hemmet

2023-03-13 Skatterättsnämnden anser att momslyft inte kan medges på arbetsgivarens inköp av kontorsutrustning som placeras i den anställdes hem. Nämnden var dock inte enig och förhandsbeskedet är överklagat. Kontor i hemmet Mycket arbete kan idag utföras digitalt och det blir alltmer vanligt att de anställda utför sitt arbete i hemmet i... Läs mer

Höjd moms på reparationer

2023-03-07 Riksdagen har beslutet att höja momsen på reparationer av cyklar, skor och kläder mm från 6 till 12% från 1 april 2023. Moms på reparationer 2017 sänktes momsen på reparationer av cyklar, skor och kläder mm från 25 till 12%. 1 juli 2022 sänktes momsen ytterligare, till 6%. Momssänkningarna hade sin... Läs mer