Vi hjälper ditt företag
att utvecklas och må bra

Vi vänder oss till dig som äger och driver företag – små som stora. Är du i behov av en auktoriserad revisor, stöd med bokslut eller årsredovisning? Nedan kan du läsa mer om våra tjänster.

Revision

Revision

Revision har en viktig funktion i samhället. Intressenter som exempelvis medarbetare, banker och myndigheter ska kunna lita på den information ett företag lämnar i sina redovisningar och rapporter. Det ökar avsevärt möjligheterna att göra affärer, och är därmed ett smörjmedel för hela ekonomin.

Vi granskar därför oberoende och professionellt dina räkenskaper och avger sedan revisionsberättelse, ett kvitto på att informationen är kvalitetssäkrad.

 

Rådgivning

Rådgivning

Vår vardag är att hjälpa företag och företagare med det som rör ekonomi, såväl högt som lågt. Det har med åren gett oss en stor samlad kunskap och känsla för vad som är gångbart, som vi gärna delar med oss av till dig.

Redovisning

Redovisning

Är du i behov av en auktoriserad redovisningskonsult? Våra erfarna redovisningskonsulter hjälper dig gärna att sköta företagets bokföring. Vi lägger gemensamt upp en plan för just din verksamhet och sätter upp rutiner för vilka moment vi sköter och vilka ni själva hanterar.

Genom att använda våra moderna molnbaserade lösningar är det mycket enkelt att dela på arbetsuppgifterna så att helhetslösningen blir så effektiv som möjligt.

Löner

Löner

Löneredovisning är ett område kringgärdat av flertalet detaljerade regler. Det är också en hantering som är av stor vikt för era medarbetare, när misstag uppstår kan detta leda till stor frustration. Våra erfarna lönekonsulter hjälper dig att sköta företagets lönehantering. Du behöver inte längre oroa dig för plötsliga sjukdomsfall, krånglande system eller felaktiga beräkningsmodeller.

Bokslut/Årsredovisning

Bokslut/Årsredovisning

Företag gör bokslut och årsredovisning en gång om året. Vi gör det varje dag. Med vår vana och stora erfarenhet kan detta arbete effektiviseras, såväl tids- som kostnadsmässigt. Du får ett professionellt snitt, och en redovisning upprättad av redovisningskonsulter som är väl förtrogna med gällande regelverk.

 

Skatterådgivning

Skatterådgivning

Inom Baker Tilly har vi även kollegor som är renodlade skattejurister. De har den gedigna arbetsuppgiften att ständigt hålla sig uppdaterade på lagar och rådande praxis. Det hjälper dig att minimera skattemässiga risker och att hitta lösningar som minskar kostnaderna.

På vår byrå har Stefan Thelander, från Baker Tilly-nätverket, bistått med sin stora kunskap om skattefrågor under många år. Utöver kompetensen i nätverket samarbetar vi även med lokala aktörer. Advokat Mats Boquist är en av de lokala experter vi använder löpande.

Revision

Revision har en viktig funktion i samhället. Intressenter som exempelvis medarbetare, banker och myndigheter ska kunna lita på den information ett företag lämnar i sina redovisningar och rapporter. Det ökar avsevärt möjligheterna att göra affärer, och är därmed ett smörjmedel för hela ekonomin.

Vi granskar därför oberoende och professionellt dina räkenskaper och avger sedan revisionsberättelse, ett kvitto på att informationen är kvalitetssäkrad.

 

Rådgivning

Vår vardag är att hjälpa företag och företagare med det som rör ekonomi, såväl högt som lågt. Det har med åren gett oss en stor samlad kunskap och känsla för vad som är gångbart, som vi gärna delar med oss av till dig.

Redovisning

Är du i behov av en auktoriserad redovisningskonsult? Våra erfarna redovisningskonsulter hjälper dig gärna att sköta företagets bokföring. Vi lägger gemensamt upp en plan för just din verksamhet och sätter upp rutiner för vilka moment vi sköter och vilka ni själva hanterar.

Genom att använda våra moderna molnbaserade lösningar är det mycket enkelt att dela på arbetsuppgifterna så att helhetslösningen blir så effektiv som möjligt.

Löner

Löneredovisning är ett område kringgärdat av flertalet detaljerade regler. Det är också en hantering som är av stor vikt för era medarbetare, när misstag uppstår kan detta leda till stor frustration. Våra erfarna lönekonsulter hjälper dig att sköta företagets lönehantering. Du behöver inte längre oroa dig för plötsliga sjukdomsfall, krånglande system eller felaktiga beräkningsmodeller.

Bokslut/Årsredovisning

Företag gör bokslut och årsredovisning en gång om året. Vi gör det varje dag. Med vår vana och stora erfarenhet kan detta arbete effektiviseras, såväl tids- som kostnadsmässigt. Du får ett professionellt snitt, och en redovisning upprättad av redovisningskonsulter som är väl förtrogna med gällande regelverk.

 

Skatterådgivning

Inom Baker Tilly har vi även kollegor som är renodlade skattejurister. De har den gedigna arbetsuppgiften att ständigt hålla sig uppdaterade på lagar och rådande praxis. Det hjälper dig att minimera skattemässiga risker och att hitta lösningar som minskar kostnaderna.

På vår byrå har Stefan Thelander, från Baker Tilly-nätverket, bistått med sin stora kunskap om skattefrågor under många år. Utöver kompetensen i nätverket samarbetar vi även med lokala aktörer. Advokat Mats Boquist är en av de lokala experter vi använder löpande.