Återbetalning av energiskatt

Från Januari 2017 läggs energiskatten på företagens elfaktura som kommer från elleverantören. Återbetalning av energiskatt på el är för företag inom tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, i yrkesmässig jordbruks- skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. Ditt företag kan ansöka om återbetalning i efterhand för elförbrukningen 2017. För att ansöka om återbetalning av energiskatt använder man Skatteverkets e-tjänst:  Återbetalning – punktskatt.

Ni kan också kontakta oss om ni önskar hjälp med ansökan.