Cykelförmån – ett miljövänligare alternativ

Att uppmuntra sina anställda att motionera mer kan i det långa loppet ge positiva effekter som minskad sjukfrånvaro och piggare personal. Ett sätt att agera proaktivt och miljövänligt är därför att erbjuda sina anställda tjänstecykel. 

Arbetsgivaren äger, hyr eller leasar cykeln och den anställda förmånsbeskattas för privat nyttjande av cykeln. Cykelns förmånsvärde beräknas på en uppskattad årlig värdeminskning baserad på beräknad livslängd och kostnader för eventuell service och reparationer samt en kapitalkostnad (inköpspriset multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret plus en procentenhet). Det finns inte en fastställd schablon för cykelförmån likt för förmånsbilar utan arbetsgivaren måste anpassa beräkningen efter de egna förhållandena.

Denna text publiceras i samarbete med tidningen Resultat