Deklarationstider

Handel med värdepapper och kryptovalutor blir allt vanligare. För att underlätta framtagandet av din K4 blankett finns mycket hjälp via e-tjänsten på Skatteverkets hemsida. Om du gör din K4 blankett via inloggningen fylls försäljningsbelopp och aktieslag i automatiskt men du behöver fylla i anskaffningsvärdet.

Viktigt att inte missa är att betalningar med kryptovalutor anses som en försäljning och ska deklareras.

För mer information se Skatteverkets hemsida eller hör av dig till din kontaktperson på Baker Tilly.

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/deklareraaktierochovrigavardepapper.4.5c281c7015abecc2e201bbd1.html

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/andratillgangar/kryptovalutor.4.15532c7b1442f256bae11b60.html