Experterna svarar: Varför vill revisorn ha en SIE-fil?

Vår revisor har bett oss om en SIE4-fil på räkenskapsåret efter det som ska granskas. Varför?

 

Det finns flera skäl till varför revisorn granskar även efterföljande räkenskapsår. Det kan delvis vara så kallade revisionsbevis på förhållanden som framgår i bokföringen och årsredovisningen för det aktuella året, till exempel periodiseringar, väsentliga händelser, betalningsströmmar, med mera. Det gäller särskilt om det passerat flera månader sedan bokslutsdagen. Att även data om det kommande räkenskapsåret inhämtas beror även på att revisorn i sin revisionsberättelse ska uttala sig om huruvida bolagets fortsatta drift är hotad och att man i SIE4-filen kan se att om något i resultatet eller bolagets utveckling i övrigt tyder på detta.

 

Kim Lavin, auktoriserad revisor
Baker Tilly Helsingborg