Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt

Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2022 kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta.

Kostnadsränta

Om du har betalat för lite preliminärskatt under beskattningsåret kan du göra en extra inbetalning till skattekontot så att du slipper betala kostnadsränta.

 

Du behöver endast betala ränta för de dagar som du har underskott, en så kallad dag-för-dag-ränta. Det gör alltså inte så mycket om du blir någon dag sen med inbetalningen till skattekontot.

 

Fribelopp 30 000 kr i drygt fyra månader

Om du räknar med att den preliminärskatt du betalat för beskattningsåret kommer att understiga den slutliga skatten med högst 30 000 kr kan du betala in mellanskillnaden så att det finns bokfört på ditt skattekonto senast den 3:e i femte månaden efter beskattningsårets utgång. Då slipper du betala kostnadsränta på beloppet.

 

För den som har kalenderår som beskattningsår börjar ränta beräknas på detta belopp från och med 4 maj 2023 (se tabellen nedan).

 

Kvarskatt på mer än 30 000 kr

Räknar du med att skillnaden mellan inbetald preliminärskatt och slutlig skatt är större än 30 000 kr? Se då till att göra extra inbetalning på det överskjutande beloppet så att beloppet finns bokfört på ditt skattekonto senast den 12:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång. Då slipper du betala kostnadsränta på denna del av underskottet.

 

De resterande 30 000 kr ska du sedan betala senast den 3:e i femte månaden efter beskattningsårets utgång (se ovan).

 

För den som har kalenderår som beskattningsår börjar ränta beräknas på det överskjutande beloppet från och med 14 februari 2023.

 

Följande datum gäller om man vill undvika ränta:

Bokslut Kvarskatt >30 000 Kvarskatt <30 000
221231 13 feb 2023 3 maj 2023
230430 12 juni 2023 4 sep 2023
230630 14 aug 2023 3 nov 2023
230831 12 okt 2023 3 jan 2024

Räntesats

Kostnadsräntan på kvarskatt fram till förfallodagen (se nedan) är samma som basräntan, alltså 2,5% fram till 31 januari 2023, och 3,75% från och med 1 februari 2023. Efter förfallodagen är räntan basräntan plus 15 procentenheter, dvs 17,5% fram till 31 januari 2023, och 18,75% från och med 1 februari 2023.

Förfallodag för slutlig skatt

Underskott som uppkommer vid avstämningen av den slutliga skatten ska betalas inom 90 dagar från det beslutsdatum som anges på slutskattebeskedet. Betaldatumet framgår också av slutskattebeskedet.