Förslag om nya skatteregler

Nyligen presenterade regeringen ett nytt förslag om begränsning av ränteavdrag för företag.

 

Av det förslag som regeringen nu har skickat till lagrådet framgår att man valt att gå vidare med en EBITDA-regel. Förslaget innebär att ett företag ska kunna dra av ett negativt räntenetto motsvarande maximalt 30 procent av bolagets EBITDA. I det tidigare förslaget som presenterades var 25% av bolagets EBIT.

 

(EBITDA betyder Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization och är kort och gott bolagets rörelseresultat före avskrivningar)

 

FÖRENKLINGSREGEL
Enligt förslaget ska de minsta företagen undantas från tillämpningen av de komplicerade beräkningsregler som ränteavdragsbegränsningen medför genom att införa en förenklingsregel. Ett negativt räntenetto ska få dras av upp till 5 miljoner kronor. Oavsett bolagets EBITDA. I tidigare förslag var detta belopp satt till 100 000 kr.

 

I det tidigare förslaget fanns också en begränsning av tidigare års underskott. Detta finns inte med i det förslag som nu presenterats.

 

SÄNKT BOLAGSSKATT
Ränteavdragsbegränsningsreglerna kombineras med sänkt bolagsskatt. Regeringen föreslår att bolagsskatten sänks i två steg. Från och 1 januari 2019 sänks skatten till 21,4 procent för att från och med den 1 januari 2021 slutligen sänkas till 20,6 procent. Sänkningen gäller alla bolag. Även de bolag som inte omfattas av ränteavdragsbegränsningen.

 

Reglerna är tänkt att träda i kraft 1 januari 2019.