Idag träder GDPR i kraft

Idag träder GDPR-reglerna i kraft

Fram tills idag har PUL, personuppgiftslagen, styrt hur och vem som får hantera personuppgifter, men från och med idag är det GDPR (General data protection regultion) som styr reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person.

 

En stor skillnad mot PUL är att företag som brister i sin hantering av personuppgifter kan tvingas betala en sanktionsavgift på upp till 4% av bolagets omsättning. Det är därför viktigt att kontrollera om ditt bolag behöver vidta några åtgärder. Det enklaste sättet för småföretagare  att kontrollera hur man berörs och vilka åtgärder som behöver vidtas är att gå igenom den här guiden  https://www.verksamt.se/driva/gdpr-dataskyddsregler/gdpr-guiden på verksamt.se