Inga arbetsgivaravgifter vid f-skatt

Arbetsgivaravgift ska inte betalas på utbetalningar som görs till någon som har F-skatt. Oavsett hur den personen sedan beskattar inkomsten. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.

 

Den som betalar ut lön eller annan ersättning ska som regel också betala arbetsgivaravgifter. Det gäller dock inte om den som tar emot ersättningen är godkänd för F-skatt. F-skattereglerna infördes 1993 och tanken var att det skulle bli lättare för den som anlitade någon att veta när arbetsgivaravgifter skulle betalas eller skatteavdrag göras. Sedan dess har det varit så att den som betalar ersättning till någon som har F-skatt inte betalar arbetsgivaravgifter eller gör skatteavdrag.

 

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i ett ärende nyligen klargjort vad som gäller kring utbetalningar till den som har F-skatt. Bakgrunden är att Skatteverket höjde ett bolags underlag för arbetsgivaravgifter samt påförde skattetillägg. Detta motiverades av myndigheten med att de konsultarvoden som bolaget betalat ut till vd och styrelseledamot utgjorde lön. Därför skulle dessa ersättningar också ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter, trots att vd:n och styrelseledamoten var godkända för F-skatt.

 

Bolaget överklagade till förvaltningsrätten och kammarrätten som båda avslog överklagandet och gjorde bedömningen att personerna inte varit självständiga i förhållande till bolaget, och att det därmed var rätt att se utbetalningarna som lön.

 

Det som hände då var att Skatteverket yrkade att HFD skulle undanröja underinstansernas avgöranden. Skatteverket framhöll till HFD att det saknades laglig möjlighet att påföra bolaget arbetsgivaravgifter på ersättningarna då båda personerna varit godkända för F-skatt.

 

HFD slår i sin dom fast att bolaget inte är skyldigt att betala arbetsgivaravgifter för aktuella ersättningar. Oavsett om mottagaren beskattar ersättningen som inkomst av tjänst eller inkomst av näringsverksamhet ska arbetsgivaravgift inte betalas på utbetalningar till den som är godkänd för F-skatt.

 

Charlotta Marténg

 

Denna text publiceras i samarbete med tidningen Resultat.