Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga slopas

Inför höstens budgetproposition har regeringen lämnat en promemoria där de föreslår att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar mellan 15 och 18 år slopas.

 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga
Den 1 augusti 2019 infördes en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 år men inte 18 år. För dessa betalar arbetsgivaren endast ålderspensionsavgiften på 10,21%. På lön som överstiger 25 000 kr/månad betalas fulla arbetsgivaravgifter, se Arbetsgivaravgifter i Faktabanken.

 

Nedsättningen slopas
Inför höstens budgetproposition för 2024 har regeringen lämnat en promemoria där de föreslår att denna nedsättning ska slopas.

Som skäl till förslaget anger regeringen bland annat att utgångspunkten är att skattereglerna ska vara så generella som möjligt och att utrymmet i de offentliga finanserna är begränsat varför det är nödvändigt att prioritera de mest effektiva åtgärderna.

 

Ingen nedsättning för unga
Den tidsbegränsade nedsättningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar som fyllt 18 men inte 23 år upphörde att gälla 31 mars i år. Om regeringens förslag att ta bort nedsättningen för ungdomar mellan15 till 18 år blir verklighet betyder det att det inte kommer att finnas någon nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga.

 

Ikraftträdande
De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2024. De äldre bestämmelserna kommer enligt förslaget att gälla för ersättningar som betalas ut före ikraftträdandet.

Finansdepartementets promemoria, Fi2023/01512