#STANDWITHUKRAINE

Baker Tilly International har meddelat att Ryssland och Belarus inte kommer att vara medlemmar i det globala Baker Tilly nätverket längre. Detta beslut är en direkt följd av det militära angreppet mot Ukraina.

 

Medlemsbyråer inom Baker Tilly International-nätverket kommer inte att tillhandahålla tjänster till statliga kunder eller statligt ägda företag i Ryssland eller Belarus, inte heller till sanktionerade individer.

 

På internationell nivå mobiliserar Baker Tilly ekonomiskt och logistiskt stöd för att lindra våra Ukrainska kollegors lidande.

 

BT fortsätter att samla in viktiga medel till organisationer som tillhandahåller direkt humanitärt bistånd på plats.

 

Våra hjärtan är med folket i Ukraina, och vi ansluter oss till världen i de sanktioner som introducerats och genomförts mot Ryssland med hopp om fred..