Tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för första medarbetaren

Funderar du på att anställa? När du anställer din första medarbetare kan du ta del av växa-stödet. Det innebär att du kan få avdrag på lönekostnaden.

 

Enskilda näringsidkare, handelsbolag med högst två delägare och aktiebolag. Det är företagsformerna som är aktuella för att ta del av en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna (så kallat växa-stöd). Förutsättningen är dock att det är ett enmansföretag som anställer sin första medarbetare.

 

Växa-stödet gäller till 31 december 2021 och man ansöker om det hos Skatteverket. För att få rätt till den sänkta arbetsgivaravgiften ska ersättningen till den första medarbetaren betalats ut efter 31 mars 2017 (gäller för handelsbolag och aktiebolag), eller efter 31 mars 2016 (för enskilda näringsidkare). Om verksamheten bedrivs som ett enkelt bolag går det inte att söka växa-stöd.

 

Följande krav behöver vara uppfyllda:

  • Anställningen ska pågå i minst tre månader och arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka.
  • Nedsättningen gäller för löner upp till 25 000 kronor per månad.
  • Stödet kan ges under höst tolv månader och bara för den först anställde.

 

Eftersom växa-stödet bara omfattar lönesummor upp till 300 000 kronor innebär det en maximal nedsättning av arbetsgivaravgifter med 63 630 kronor för ett helt år om månadslönen är 25 000 kronor.

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat.