Ansökan för omställningsstöd för maj och juni öppen

Från 2 juli kan företag söka omställningsstöd för maj och juni 2021. Ansökan är öppen till 31 augusti i år.

 

Omställningsstödet förlängs med perioden maj-september 2021. I dag 2 juli kl. 12.00 öppnades ansökan och är tillgänglig till 31 augusti i år, skriver Skatteverket på webben.

 

För att få stöd måste företaget kunna visa ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med motsvarande månad 2019.

 

Den totala summan företaget eller koncernen kan få är 97 miljoner kronor i stöd för samtliga stödperioder under augusti 2020 – september 2021. Är flera företag i en koncern berättigade till omställningsstöd? Då avser det maximala stödet hela koncernen.

 

För att stöd ska kunna erhållas ska den minskade nettoomsättningen i princip helt bero på effekterna av spridningen av covid-19.

Sofia Hadjipetri Glantz

 

 

Läs mer om omställningsstödet på Skatteverkets webb: https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html

 

 

 

 

Säljer ditt företag varor till privatpersoner inom EU?

Idag börjar nya mervärdesskattregler gälla för försäljning av varor som säljs och skickas till privatpersoner i inom EU.

 

Från och med idag ska du som säljare redovisa utländsk moms när försäljningen av varor och elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU överskrider 99 680 kr under året.

 

För att undvika momsregistreringar i flera länder införs ”OSS-systemet” där en särskild mervärdesskattedeklaration kan lämnas för all försäljning till alla EU-länder. Registrering till OSS görs hos Skatteverket i Sverige och OSS-deklarationen lämnas i Sverige där du redovisar din utländska moms.

 

Idag införs också nya regler för s.k. plattformsföretag. Ett plattformsföretag har en marknadsplats på nätet där säljare och köpare kopplas samman och varorna skickas från tredje land till privatpersoner inom EU. I vissa fall anses du som plattformsföretag ha köpt in varan i eget namn och sålt den vidare till privatpersonen. Då ska du som plattformsföretag se till att redovisa in utgående moms på försäljningen.

 

Har du frågor kring de nya reglerna? Kontakta Jenny Thomsson på Baker Tilly Tributa KB, jenny.thomsson@bakertilly.se, 0702-499878, www.bakertillytributa.se