#STANDWITHUKRAINE

Baker Tilly International har meddelat att Ryssland och Belarus inte kommer att vara medlemmar i det globala Baker Tilly nätverket längre. Detta beslut är en direkt följd av det militära angreppet mot Ukraina.

 

Medlemsbyråer inom Baker Tilly International-nätverket kommer inte att tillhandahålla tjänster till statliga kunder eller statligt ägda företag i Ryssland eller Belarus, inte heller till sanktionerade individer.

 

På internationell nivå mobiliserar Baker Tilly ekonomiskt och logistiskt stöd för att lindra våra Ukrainska kollegors lidande.

 

BT fortsätter att samla in viktiga medel till organisationer som tillhandahåller direkt humanitärt bistånd på plats.

 

Våra hjärtan är med folket i Ukraina, och vi ansluter oss till världen i de sanktioner som introducerats och genomförts mot Ryssland med hopp om fred..

Lättnader på momsområdet för mikroföretag och vissa tjänster

Regeringen har i dagarna föreslagit en höjd omsättningsgräns för momsbefrielse samt sänkt moms på vissa sorters reparationer. Förslagen presenterades redan i budgetpropositionen för 2022.

 

För att underlätta administrationen för småföretagare och andra mindre verksamheter vill regeringen höja omsättningsgränsen från nuvarande 30.000 till 80.000 kronor per beskattningsår, vilket innebär att aktörer med en omsättning upp till 80.000 kronor inte längre behöver vara registrerade för och deklarera moms.

 

Som ett led i att få fler att laga sina trasiga saker istället för att köpa nytt, föreslås vidare sänkt moms från 12 till 6 procent på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Sara Falk, FAR ONLINE

Lättnader på momsområdet för mikroföretag och vissa tjänster

Regeringen har i dagarna föreslagit en höjd omsättningsgräns för momsbefrielse samt sänkt moms på vissa sorters reparationer. Förslagen presenterades redan i budgetpropositionen för 2022.

 

För att underlätta administrationen för småföretagare och andra mindre verksamheter vill regeringen höja omsättningsgränsen från nuvarande 30.000 till 80.000 kronor per beskattningsår, vilket innebär att aktörer med en omsättning upp till 80.000 kronor inte längre behöver vara registrerade för och deklarera moms.

 

Som ett led i att få fler att laga sina trasiga saker istället för att köpa nytt, föreslås vidare sänkt moms från 12 till 6 procent på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Sara Falk, FAR ONLINE

Redovisning och revision i Skaraborg

Ny medlemsbyrå!

Baker Tilly välkomnar GA Revision med sin verksamhet i Mariestad, Skövde, Töreboda & Hova!

 

Byrån startades 1999 och består av 15medarbetare. Söker du redovisning eller revisionstjänster i Skaraborg är det hit du vänder dig.

 

Läs mer om vår senaste medlemsbyrå här; https://garev.se/