Pandemistöd återinförs för företag

Omställningsstöd, omsättningsstöd och skatteanstånd återinförs. Även ytterligare besked om stöd för korttidsarbete väntas. ”Om nya omfattande restriktioner införs är det viktigt att rättssäkerheten kring stöden är högre denna gång”, säger Hans Peter Larsson på FAR.

 

På en presskonferens på fredagsmorgonen meddelade finansminister Mikael Damberg att regeringen efter dialog med Moderaterna kommit överens om att vissa pandemirelaterade stödåtgärder ska införas igen. Flera av åtgärderna avvecklades under hösten men nu är de alltså på väg tillbaka. Regeringen förbereder en extra ändringsbudget för att gå vidare med omställningsstödet, omsättningsstödet och möjligheten att begära anstånd med skatten.

 

Omställningsstödet ska återinföras för december och kan komma att förlängas med ytterligare tre månader. Regeringen förbereder en utökning av det ordinarie omställningsstödet för perioder mellan december 2021 och mars 2022.

 

Stödet riktar sig till företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod, och dessa företag kommer att kunna få upp till 70 eller 90 procent av sina icke-täckta fasta kostnader ersatt. Hur stort stödet kan bli beror på företagets storlek, och med fasta kostnader menas till exempel löner och hyror. Innan stödet kan bli verklighet måste en förlängning av det godkännas av EU.

 

Enskilda näringsidkare och handelsbolag kommer också kunna få stöd då omsättningsstödet återinförs för december. Här gäller samma som för omställningsstödet, att omsättningen ska ha minskat med 30 procent och att regeringen förbereder möjligheten att förlänga stödet ytterligare vid behov.

 

− Om nya omfattande restriktioner införs är det viktigt att rättssäkerheten kring stöden är högre denna gång. Erfarenheter från tidigare stöd måste tas till vara och användas så att rådgivare och företag klart vet vad stöden omfattar, villkoren och hur de ska beräknas, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

 

 

Utöver omställnings- och omsättningsstöden utökas möjligheten till tillfälligt skatteanstånd. I ett pressmeddelande meddelar regeringen följande:

Förslaget innebär bland annat att:

  • Anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Detsam­ma ska gälla för anstånd för mervärdesskatt som redovisas månadsvis.
  • Anstånd för mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska kunna bevil­jas för högst tre redovisningsperioder, i stället för dagens två.
  • Anstånd ska kunna beviljas för redo­visningsperioder som infaller under oktober–december 2021. Enligt nuva­rande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020 – januari 2021. Förslaget innebär alltså att ytterligare valbara måna­der läggs till.
  • Möjligheten att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.

Tanken är att stöden ska träda i kraft 5 februari men kunna beviljas retroaktivt.

 

− Den utökade möjligheten till anstånd med skatter är positiv och ligger i linje med det som FAR framförde i sitt remissvar. Nu kan rådgivare stötta företag att göra likviditetsberäkningar kring de skatter som trots allt senare ska betalas. Här behövs ökad framförhållning och planering i takt med skulden växer. Företag bör absolut inte spekulera i att dessa skatteskulder skrivs av, säger Hans Peter Larsson.

 

Sedan tidigare har regeringen meddelat att evenemangsstödet förlängs till 31 mars 2022. En lagändring som innebär att karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete tillfälligt slopas är på gång och regeringen avser dessutom att komma med mer information om förändringarna i korttidsstödet inom kort.

 

Charlotta Marténg

 

 

Dags att ordna med skattefri gåva

I år kan man som arbetsgivare vara extra generös och kombinera den så kallade coronagåvan med den skattefria julgåvan. Tillsammans får de vara värda maximalt 2 500 kronor. Men skynda! Coronagåvan gäller bara året ut.

 

 

Vi rusar mot jul och nyår, det är hög tid för den arbetsgivare som tänker ordna med skattefria gåvor till de anställda.

 

I normala fall är gåvor från arbetsgivare till anställda skattepliktiga. Men för att stödja olika branscher under pandemin beslutade regeringen om den så kallade coronagåvan. Och tidigare i år beslutade regeringen att fördubbla gåvans värde, som arbetsgivare kan man ge varje anställd en gåva värd maximalt 2 000 kronor utan att betala förmånsskatt. Men den möjligheten finns bara kvar till årsskiftet.

 

Julgåvor från arbetsgivaren är undantagna från förmånsskatt upp till ett värde av 500 kronor. Och fram till årsskiftet kan man som arbetsgivare lägga samman coronagåvans 2 000 kronor med julgåvans 500 kronor och ge en present som är värd upp till 2 500 kronor fritt från förmånsbeskattning!

 

Regler och rekommendationer med anledning av pandemin förändras över tid. Men i år ar det säkert många arbetsgivare som vill bjuda sina anställda på julbord.

 

– Om man bjuder sina anställda på julbord i samband med en julfest eller personalfest beskattas de anställda inte för kostförmån. Om man däremot skickar hem julmat till de anställda, som de själva kan äta i sin bostad, är det en skattepliktig kostförmån, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Gåvor som lämnas i pengar är inte skattefria. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar. Presentkort som inte kan bytas mot pengar kan däremot vara en skattefri gåva.

 

En del arbetsgivare väljer att skänka pengar till välgörande ändamål inför julen. Man kan göra det på begäran av den anställde, i stället för en julklapp.

I så fall jämställs gåvan med kontanter och den ska därmed beskattas som lön. Men om man som arbetsgivare bestämmer sig för att skänka pengar till en ideell organisation, i stället för att ge julklapp till sina anställda, är gåvan skattefri. Däremot får man som arbetsgivare inte göra avdrag för gåvorna.

 

Björn Dickson