Baker Tillys internationella vd Francesca Lagerberg i intervju.

Francesca Lagerberg i intervju med Revisionsvärlden!

 

Baker Tilly, nätverket för oberoende små och medelstora byråer, är på frammarsch både i Sverige och internationellt. Under en nordisk nätverksträff i Stockholm härom veckan kom den internationella vd:n Francesca Lagerberg på besök. Hon bor och arbetar i London, är relativt nytillträdd på posten och kommer närmast från Grant Thornton International, där hon arbetat under svensken Peter Bodin. Lagerberg är från början skattejurist och var under flera år chef för skatteavdelningen på brittiska Grant Thornton.

Vika är de viktigaste skillnaderna mellan Baker Tilly och ett mer integrerat nätverk som Grant Thornton?

”Jag ser fler likheter än skillnader, för inte så många år sedan var Grant Thornton ganska likt dagens Baker Tilly. Baker Tilly går mot ett större samarbete allt större integration. Det handlar om att skapa tillit mellan byråerna i nätverket. Om vi litar på varandra släpper du nätverkskollegerna nära kunden. Till slut ser du kunden som gemensam, den hör inte till den ena eller andra byrån”, säger Francesca Lagerberg.

Hur ska ni komma dit?

”Genom att lära känna varandra bättre, exempelvis genom nätverksmöten som detta. Det leder till mer samarbeten över byrå- och landgränser. Jag vet även att Baker Tilly i Sverige håller på att bygga ett gemensamt intranät, det kommer säkert att öka graden av integration.”

Hur mycket affärer gör ni idag inom nätverket?

”Vi redovisar inga exakta siffror, men andelen ökar.”

I Sverige verkar Rådek – en av de största Baker Tilly-byråerna – under eget namn. Är det OK?

”Jag vet att det finns byråer med egna starka varumärken, Baker Tilly har stor nytta av dessa i nätverket. Vi jobbar på att alla byråer på sikt ska använda sig av Baker Tillys varumärke. Ju mer det syns gentemot kunder och arbetstagare, desto större blir fördelen att använda det.”

I Sverige har PwC, KPMG och Mazars sålt sina redovisningsdelar och fokuserar på revision. Även några mindre byråer går samma väg. Är detta något du ser internationellt?

”Nej, det kan jag inte säga. I länder som Storbritannien har det funnits en diskussion inom myndigheter att tvinga byråer att renodla revisionen, av oberoendeskäl. Inom Baker Tilly ser vi stora fördelar att kunna erbjuda olika typer av tjänster under samma tak.”

Inom EY-nätverket diskuteras huruvida de ska dela upp sig i en konsultdel och en revisionsdel. Är detta något du följer?

”Absolut, det är spännande. En sådan jätteuppdelning skulle nog skapa konvulsioner i många länder, som kanske skulle kunna gynna oss. Missnöjda revisorer kan vilja hoppa av och starta eget. Då är Baker Tilly en bra plattform att ansluta sig till”, säger Francesca Lagerberg.

Martin Hammarström
mh@revisionsvarlden.sehttps://revisionsvarlden.se/uppdelning-av-ey-skulle-nog-skapa-konvulsioner-i-manga-lander/