Guide Revision AB byter namn till Baker Tilly Guide AB!

Vilken glädjande nyhet! En av våra medlemsbyråer rebrandar till vårt fina varumärke! Såhär skriver Baker Tilly Guide i ett inlägg på LinkedIn:

 

”Vi har sedan år 2016 varit medlemmar i nätverket Baker Tilly. Det samarbete som har utvecklats genom åren har fungerat mycket bra och vi har därmed beslutat att byta vårt firmanamn. Vårt nya firmanamn blir Baker Tilly Guide AB från vårt tidigare namn Guide Revision AB.

För oss, kunder, leverantörer och andra intressenter innebär det inga förändringar. Vi är fortsatt fristående och lokalt ägda vilket är viktigt för oss. Skälet till namnbytet är att stärka vårt samarbete inom nätverket samt att göra oss än mer attraktiva som arbetsgivare.”

 

 

Läs mer om Baker Tilly Guide AB här: https://guiderevision.com/

 

Purpose projects @bakertilly

Fantastiskt initiativ av en av våra medlemsbyråer!

 

Matthias Vidh, delägare på Baker Tilly Mapema lärde känna Kavian Ferdowski (i blå tröja) för ungefär 8 år sedan. Kavian är en kristen man ifrån Iran som var tvungen att fly från sitt land på grund av sin religiösa övertygelse. Han hamnade till slut i Sverige och blev hemlös och levde så i många år. Han började i liten skala med att samla in mat och andra nödvändigheter som kläder till sig själv.

 

Han insåg snart hur många människor som var intresserade av att hjälpa hemlösa. Han grundade därför Hemlösa.se som är en ideell organisation som drivs av honom själv och andra frivilliga.

 

Matthias och Baker Tilly Mapema har stöttat www.hemlosa.se i många år. De har samlat in kläder, pengar och försett de hemlösa med mat och nödvändigheter. De har också arbetat med att öka medvetenheten om denna fråga i vår stad.

Mer information om projektet och föreningen Hemlösa på finns  www.hemlosa.se.

 

 

Lagerbolag eller avveckling av aktiebolag före årsskiftet?

 

Hälsningar från vår medlemsbyrå Baker Tilly Legal

 

Vi på bolagstomteverkstan i Sundsvall hoppas ni alla får en god jul. Om det skulle vara så att ni eller era kunder behöver assistans med bolagsfrågor före årsskiftet så har vi verksamheten i gång alla vardagar före nyår.

  • Våra lagerbolag kan beställas och förvärvas samma dag, Starta lagerbolag (formabolag.se).
  • Genom vår tjänst snabbavveckling kan vi hjälpa till att avveckla aktiebolag. Vi kan köpa bolaget så sent som den sista december, det krävs dock accepterad offert.

Kontaktpersoner för bolagstjänster, lagerbolag och avveckling:

– Roine Ankarström, 010-762 45 14, roine.ankarstrom@bakertilly.se

– Therese Bratteberg, 010-762 45 01, therese.bratteberg@bakertilly.se

– Felicia Sandvik, 010-762 45 09, felicia.sandvik@formagruppen.se

 

Se över ditt löneuttag 2022

Nu när året börjar gå mot sitt slut är det läge för ägare till aktiebolag att se över sitt löneuttag. För inkomståret 2022 gäller att du som inte har fyllt 65 år vid ingången av 2022 kan ha en inkomst på 554 900 kr utan att behöva betala statlig inkomstskatt (20 procent). Detta utgör den så kallade brytpunkten. Notera också att högsta pensionsgrundande inkomst för inkomstår 2022 uppgår till 572 970 kr.

 

Gör rätt – sänk skatten till 20 procent

För ägare till aktiebolag bör lönen bestämmas även i förhållande de sk 3:12 reglerna. Optimal lön för 2022 beror även på ungefärlig vinst för bolaget och utdelningsbara medel. Gör du rätt kan du komma ner till 20 procent skatt på aktieutdelning istället för att betala mer än 50 procent skatt på tjänsteinkomst.

 

Ta hjälp med att räkna ut lämplig lön och utrymmet för lågbeskattad utdelning

De sk 3:12 reglerna möjliggör att du som ägare enbart beskattar utdelning, inom ett lågbeskattat utrymme, till 20 %. Du som äger minst 4 procent av ditt bolag kan beräkna lågbeskattade utrymmet enligt huvudregeln, inkl lönebaserat utrymme. För att tillgodoräknas det lönebaserade utrymmet måste du eller någon närstående dock ha tagit ut tillräckligt hög lön.

 

Det lönebaserade utrymmet baseras på bolagets kontanta löner, men exempelvis statliga bidrag måste räknas bort. Stöd för sjuklönekostnader och vid korttidspermittering är exempel på stöd som ska beaktas i vissa delar av beräkningarna.

 

Om du inte har möjlighet att använda det lönebaserade utrymmet finns en förenklingsregel som innebär att det lågbeskattade utrymmet är ett schablonbelopp. För utdelningar under 2023 är schablonbeloppet 195 250 kr, vilket proportioneras utifrån ägarens andel i bolaget. Äger du flera bolag får förenklingsregeln endast användas i ett bolag.

 

Kontakta oss gärna om du vill att vi räknar på hur mycket lön du behöver ta ut för att maximera ditt lågbeskattade utrymme.

Sporrong & Eriksson är Årets tillväxtbyrå i Kalmar län!

Stort grattis till utmärkelsen önskar vi vår medlemsbyrå Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå i Kalmar!

 

Lite ur artikeln från Revisionsvärlden..

Grattis till utmärkelsen. Hur gör ni för att växa så stadigt?

”Tack. Det korta svaret är att kunderna trivs. Jag tror att de vill ha en byrå med lokal förankring. Dessutom har vi relativt låg personalomsättning och försöker vara tillgängliga”, säger Per Eriksson.

Hur är konkurrensen i Kalmar?

”KPMG, Grant Thornton och PwC har försvunnit, så när det gäller revisionsbyråer är det nog Deloitte, EY och vi som är störst.”

Jämför även kunderna er med de stora byråerna?

”Nej, det tror jag egentligen inte. Men vi kan erbjuda lika bra rådgivning som de genom att vi ingår i Baker Tilly-nätverket. Det är till stor nytta för de av våra kunder som har utländska dotterbolag och som vi därför kan hjälpa även internationellt. Baker Tilly har även duktiga skatterådgivare i Karlskrona och Växjö som ofta anlitar.”