Så deklarerar du när du har sålt din bostad

En glödhet bostadsmarknad är en av pandemins effekter. Nu tipsar Skatteverket om olika tjänster som ska göra det enklare att deklarera för den som har sålt sin bostad under 2020.

 

Den som har sålt en bostad med vinst ska betala 22 procent i skatt på vinsten. Men man kan skjuta upp hela eller delar av skatten. Skatteverket har en hjälptjänst där man kan räkna ut hur stort uppskov man kan få.

 

Ett par nyheter gällande bostadsförsäljning och skatt:

  • Den som sålde sin bostad under 2020 och får uppskov med skatten behöver inte betala någon uppskovsränta.
  • För den som sålde sin bostad efter 1 juli 2020 finns ett takbelopp för hur stort uppskov som Skatteverket kan medge. Taket är tre miljoner kronor.

Den som missar att ansöka om uppskov i samband med deklarationen behöver inte känna någon panik: Man kan söka uppskov upp till sex år efter deklarationsåret.

Så många som 340 000 personer ska deklarera bostadsförsäljning i år, en ökning med 60 000 försäljningar på ett år och en rekordnotering.

 

Några fakta om avdrag och uppskov

  • Kostnader för ombyggnader och tillbyggnader som innebär ändrad planlösning eller ändrade rördragningar kan dras av. Det gäller också kostnader för installation av till exempel tvättmaskin i bostäder som saknade tvättmaskin.
  • För att vanliga reparationer ska vara avdragsgilla krävs det att de innebär standardförbättringar jämfört med när huset köptes. Dessutom krävs att de har genomförts under de senaste fem åren innan bostaden såldes.
  • Försäljningskostnader, till exempel mäklararvodet kan dras av.

 

Björn Dickson

 

Läs mer: Skatteverket om att söka uppskov med skatten  https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/forsaljningavbostad/uppskov/ansokombostadsuppskoviefterhand.4.109dcbe71721adafd251a32.html

 

Läs mer: Skatteverkets beräkningshjälp vid bostadsförsäljning

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/forsaljningavbostad/raknautvinstforlustochskatt/berakningshjalpfordinbostadsforsaljning.4.4a4d586616058d860bc5131.html

 

Läs mer: Deklarera enskild verksamhet digitalt: https://www.tidningenresultat.se/skatteverket-deklarera-enskild-verksamhet-digitalt/

 

 

Hyresstödet kommer att gå och söka även för perioden 1 januari till och med sista mars i år.

Det statliga hyresstödet infördes under förra året för att tillfälligt kunna kompensera hyresvärdar som sänker hyran för hyresgäster verksamma i vissa utsatta branscher som påverkats av pandemin.

Det har framför allt handlat om att stödet riktas till vissa företag i hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln samt vissa andra verksamheter som drabbats ekonomiskt på grund av covid-19.

Enligt beslutet från regeringen ska hyresstödet gå att söka för första kvartalet 2021 om hyresvärden och hyresgästen kommer överens om en rabatt på den fasta delen av hyran.

Enligt information på regeringens webbsida ska överenskommelsen vara skriftlig och ha träffats senast 31 maj. Hyresvärdarna kan få stöd med 50 procent av den överenskomna rabatten och stödet är utformat på samma sätt som för perioden april till och med juni förra året.

Stödet söks hos länsstyrelserna, som är handläggande myndighet, och ansökan är öppen mellan 3 maj och 30 juni. Regeringen har också meddelat att stödet kommer att förlängas och även gälla andra kvartalet 2021, mer information om det väntas senare under våren.

Charlotta Marténg
Foto:
Getty Images