friskvardsbidrag-pa-6-500-kronor-forman-av-mindre-varde-categories-nyheter-published_at-2019-01-10-1-jpg